Nowoczesne Zarządzanie

Koło naukowe “Nowoczesne Zarządzanie” powstało w 2016 roku i zrzesza głównie najaktywniejszych studentów kierunków: Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Działalność Koła

Podstawowym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości w różnych branżach gospodarki oraz integracja studentów o podobnych naukowych zainteresowaniach. Cel Koła realizowany jest między innymi dzięki cyklicznym spotkaniom naukowym członków Koła z przedstawicielami nauki i biznesu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Członkowie Koła

Koło liczy obecnie 20 członków, którzy poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania poprzez różne formy aktywności:

  • organizowanie spotkań tematycznych z praktykami ze świata biznesu (prezesami spółek, dyrektorami banków i urzędów, kierownikami firm, głównymi księgowymi i menedżerami spółek)
  • prezentacja przez członków Koła Naukowego referatów naukowych według indywidualnych zainteresowań
  • udział członków Koła w Targach Naukowych, studenckich konferencjach naukowych, konferencjach Kół Naukowych w Polsce i zagranicą;
  • współpraca z Kołami Naukowymi innych uczelni w kraju i zagranicą celem wymiany doświadczeń
  • uczestnictwo w imprezach organizowanych przez WAB: seminariach, konferencjach i konkursach naukowych, dyskusjach panelowych, Dniach Przedsiębiorczości, wyjazdach integracyjnych i naukowych
  • współpraca z uczniami z różnych typów szkół (liceum, technikum, ZSZ) służąca poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia młodzieży.

Przewodniczący

Rafał Kurzyk

Student II roku  studiów niestacjonarnych, kierunek „Finanse i Rachunkowość”.

Opiekun

dr Tetyana Pasko

adiunkt Katedry Zarządzania w WAB

tel. +48 609 414 063, pokój 2/15

e-mail: [email protected]