League of Leaders

O KOLE NAUKOWYM

Koło naukowe zostało powołane z r.a. 2021/22 przy Katedrze Zarządzania, Finansów i Rachunkowości we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Założyciele Koła to studenci i wykładowcy studiów MBA realizowanych w WAB, ale koło otwarte jest dla wszystkich studentów WAB. Działalność Koła ma opierać się na wymianie doświadczeń dotyczących budowania zespołów, zarządzania ludźmi i globalnego przywództwa. Wykładowcy i studenci MBA mają z założenia dzielić się swoim doświadczeniem biznesowym z młodszymi kolegami/koleżankami, stając się dla nich inspiracją do dalszego rozwoju.

League of Leaders ma być miejscem spotkań przedstawicieli biznesu ze studentami celem nawiązania wielopłaszczyznowej współpracy.  To otwarte forum do uczenia się i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie przekształcania organizacji i pracowników, wdrażania innowacji, w przedsiębiorstwach oraz planowania wciąż zmieniającej się przyszłości biznesu w oparciu o najlepsze standardy dotyczące przywództwa.

Liderzy muszą być gotowi do wprowadzania zmian. Teraźniejszość zmienia się niezwykle szybko, a rynek wymaga przełomowych zmian w czasie rzeczywistym. Wszystko to, wraz z „nową normalnością”, będzie miało ogromne i długotrwałe konsekwencje oraz stworzy możliwości dla odważnych i pomysłowych przywódców. League of Leaders jest miejscem, gdzie można zainspirować się do sformułowania własnej wizji, zdefiniować przywództwo na nowo i zaplanować działania na rzecz zmian. Networking, dzielenie się spostrzeżeniami i wiedzą, wzajemna inspiracja i możliwość poznania tajników działań nakierowanych na efektywne przywództwo to podstawowe korzyści, jakie niesie ze sobą przynależność do Koła Naukowego League of Leaders.

Misją „League of Leaders” jest stworzenie forum dla przywódców-innowatorów w celu zidentyfikowania najnowszych trendów w globalnym przywództwie opartym na tworzeniu wartości dla siebie, dla firmy i dla otoczenia w odpowiedzi na współczesne wyzwania.

W ramach działalności Koła przewidziane są następujące aktywności:

 • Systematyczne spotkania członków koła i zaproszonych gości
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu przywództwa
 • Poznawanie konkretnych studiów przypadków z praktyki biznesowej
 • Poznawanie nowoczesnych narzędzi efektywnego zarządzania ludźmi
 • Udział w warsztatach, grach i symulacjach biznesowych
 • Współorganizowanie konferencji naukowych / szkoleniowych i innych wydarzeń na Uczelni
 • Współudział w tworzeniu koncepcji badań naukowych, ich przeprowadzaniu i opracowywaniu publikacji ich wyników
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi na Uczelni

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO

dr Aneta Szymańska, prof. WAB

Prorektor ds. Rozwoju i Internacjonalizacji

tel.+48 71 333 11 11, pok.  3/4

e-mail: [email protected]

PLANY KOŁA NAUKOWEGO NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 • Organizacja spotkań z przedsiębiorcami – praktykami biznesu
 • Udział w warsztatach z cyklu „Spotkania z liderami”
 • Współorganizacja konferencji naukowej „Kaizen w praktyce polskich przedsiębiorstw”
 • Współpraca przy organizacji Dni Przedsiębiorczości
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Przywództwo w dobie kryzysu”.
 • Opracowywanie case studies – rozwiązywanie problemów organizacji

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  

 • 12.2021 godz. 18.00 Spotkanie Zarządu Koła (ONLINE)
 • 01.2021 godz. 14.00 Spotkanie Członków Koła (ONLINE)
 • 03.2022 godz. 16.00 Spotkanie Członków Koła (sala 3/16)
 • 04.2022 godz. 16.00 Spotkanie Członków Koła (sala 3/16)
 • 05.2022 godz. 16.00 Spotkanie Członków Koła (sala 3/16)
 • 06.2022 godz. 16.00 Spotkanie Członków Koła (sala 3/16)