Terminy i stawki

Studenci wyjeżdżający na wymianę, otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego kwota waha się między 400 a 600 euro miesięcznie. Osoby przebywające za granicą na programie Erasmus+ zachowują prawo do pobierania wszelkich świadczeń (stypendiów socjalnych, stypendiów naukowych). 

Wysokość miesięcznego grantu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 do następujących krajów wynosi:

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

  • 500 € (SMS),
  • 600 € (SMP)

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

  • 450 € (SMS),
  • 550 € (SMP)

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii), Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry

  • 400 € (SMS),
  • 500 € (SMP)

*SMS – wyjazd na studia
*SMP – wyjazd na praktykę

Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną (liczone w dniach) na uczelni zagranicznej.