Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ trwają od 2 do 12 miesięcy, przy czym najczęściej są to 3 miesiące. Praktyki mogą zostać odbyte w instytucjach nieakademickich – różnych przedsiębiorstwach, organizacjach, placówkach naukowo-badawczych. Wymogiem jest, aby praktyka była związana z podjętymi na WAB studiami. Istnieje także możliwość zaliczenia obligatoryjnych praktyk podczas pobytu zagranicą. Gorąco zachęcamy studentów do odbywania staży za granicą, ponieważ dają one wiele możliwości rozwoju. Przede wszystkim nauczysz się pracować w interkulturowym i międzynarodowym zespole, dzięki czemu udoskonalisz umiejętności językowe jak i kompetencje miękkie: pracę w grupie, komunikatywność, twórczość. 

Pod adresem: https://erasmusintern.org/ znajdują się oferty praktyk przesyłane do Narodowej Agencji z zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, firm itp. Osoby zainteresowane daną ofertą powinny skontaktować się bezpośrednio ze wskazaną w niej osobą. Narodowa Agencja i Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są na niniejszej stronie.