Praktyki studenckie

Informacje ogólne

 • Liczba godzin: 375 dydaktycznych, 280 zegarowych (przy założeniu pracy na etat poniedziałek-piątek po 8 godzin wychodzi pełne 7 tygodni)  
 • Miejsce realizacji praktyk powinno być spójne z kierunkiem studiów

Procedura praktyk

Praktyki Studenckie w semestrze zimowym 2023/2024

Termin: Kwiecień/Maj

Spotkanie ze studentami nr 1

Kto: Biuro Karier
Cel: Przygotowanie studentów do aplikowania na praktyki w okresie wakacyjnym, prezentacja dokumentów i procedury zaliczenia.

Termin: Kwiecień/Maj
Termin: wedle potrzeb studentów

Konsultacje ze studentami

Kto: Biuro Karier
Cel: wsparcia przy poszukiwaniu praktyk, przygotowanie do aplikowania, tworzenie CV, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, prezentacja ofert.

Termin: wedle potrzeb studentów
Termin: Październik

Spotkanie ze studentami nr 2

Kto: Biuro Karier
Cel: Prezentacja dokumentów i formy ich przesyłania oraz platformy Moodle.

Termin: Październik
Termin: wedle potrzeb studentów

Podpisywanie porozumień

Kto: Prorektor ds. Kształcenia, dr inż. Halina Węgrzyn
Cel: Podpisywanie Porozumień studentów przed rozpoczęciem realizacji praktyki w danym roku akademickim.

Termin: wedle potrzeb studentów
Termin: wedle potrzeb studentów

Konsultacje ze studentami

Kto: Biuro Karier
Cel: wsparcia przy poszukiwaniu praktyk, przygotowanie do aplikowania, tworzenie CV, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, prezentacja ofert.

Termin: wedle potrzeb studentów
Termin: I termin do 15.01.2024 r., II termin do 31.01.2024 r.

Zbieranie dokumentów

Kto: Opiekun ds. Praktyk
Cel: weryfikacja poprawności wypełnienia dokumentów na platformie Moodle, lub ewentualna ich korekta, akceptacja miejsc do realizacji praktyki.

Termin: I termin do 15.01.2024 r., II termin do 31.01.2024 r.
Termin: grudzień-luty

Weryfikacja dokumentów

Kto: Opiekun ds. Praktyk
Cel: weryfikacja dokumentów, sprawdzanie nadesłanych zadan poprzez platformę Moodle.

Termin: grudzień-luty
Termin: sesja zimowa

Klasyfikacja ocen

Kto: Opiekun ds. Praktyk
Cel: ostateczna klasyfikacja i uzupełnienie protokołów w USOS

Termin: sesja zimowa
Termin: luty/marzec

Przygotowanie teczek przedmiotu

Kto: Opiekun ds. Praktyk

Termin: luty/marzec

Jak zaliczyć praktykę i jakich dokumentów potrzebujesz?

Praktyka bezpłatna

 • porozumienie w sprawie praktyki
 • potwierdzenie praktyki
 • odpis KRS lub CEIDG (lub odpowiednik zagraniczny przetłumaczony na język polski lub angielski)

Praktyka poprzez pracę zawodową

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej
 • zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem imienia, nazwiska, okresu zatrudnienia i stanowiska (wystawione przez dział kadr)
 • odpis KRS lub CEIDG (lub odpowiednik zagraniczny przetłumaczony na język polski lub angielski)

KRS oraz CEIDG dla firm zarejestrowanych w Polsce można pobrać online: 

Platforma MOODLE  

Login – imie.nazwisko (pisane tak samo jak w przypadku poczty uczelnianej) 

Hasło – WAB500 (hasło należy od razu zmienić po pierwszym logowaniu) 

 • Po zalogowaniu się do platformy moodle zaczynamy od kroku 1, czyli prośby o akceptację miejsca realizacji praktyki
 • Po otrzymaniu akceptacji, w zależności czy realizujemy praktykę bezpłatną lub poprzez pracę zawodową przechodzimy do kroku 2a (praktyka bezpłatna) lub kroku 2b (praktyka poprzez pracę)
  UWAGA!!! Wybieramy tylko jeden z wymienionych kroków, nie uzupełniamy jednocześnie kroku 2a i 2b!
 • Po uzupełnieniu kroków 2a lub 2b w wyznaczonych do tego miejscach należy wgrać wymagane załączniki:
  – w przypadku praktyki bezpłatnej – porozumienie, potwierdzenie praktyki, KRS firmy lub CEIDG.
  – w przypadku praktyki poprzez pracę – wniosek, zaświadczenie o zatrudnieniu, KRS firmy lub CEIDG.

Dokumenty do praktyk

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można zaliczyć praktykę poprzez wolontariat? 

2. Czy można zaliczyć praktykę poprzez własną działalność gospodarczą lub w firmie rodziców? 

3. Czy praktykę można realizować za granicą? 

4. Co się stanie, jeżeli student nie zdąży zrealizować praktyki w wyznaczonym terminie? 

5. Czy można odbyć praktykę zdalnie? 

6. Czy można odbywać dwa razy w tym samym miejscu? 

7. Czy mogę za jednym razem zaliczyć dwie praktyki?

8. Czy można zaliczyć praktykę poza branżą związaną z moim kierunkiem? 

9. Czy można realizować praktykę wcześniej niż podane jest to w planie studiów? 

10. Czy można zaliczyć pracę sprzed X lat?

Kontakt

pokój 2/6
Wt. — Śr. 8:00 — 15:30

dr Krzysztof Cygan
Opiekun ds. Praktyk
tel. +48 71 333 11 08
e-mail [email protected]
[email protected]

Kierunki anglojęzyczne

dr Wiktor Ziętara
Opiekun kierunku Computer Engineering
pokój 2/13
e-mail [email protected]

dr Radosław Milewski
Opiekun kierunku Logistics
pokój 2/12
e-mail [email protected]

mgr Anna Kwietniewska
Opiekun kierunku Management
pokój 2/16
e-mail [email protected]